18. september 1962 ble jeg født på et lite sted på Østlandet. Det har blitt meg fortalt at det var en planlagt fødsel. Mine foreldre var på den tiden hjelpesløse i forhold til hverandre på det seksuelle plan. Det var i følge min far ikke spennende nok. Min mor var enig i dette og ble med på tanken om å få et barn de kunne ha sex sammen med...

Slik åpner Elin sitt foredrag. I over 30 år ble hun misbrukt på det groveste av sine nærmeste. Hennes overlevelsesstrategi lå i hennes evne og styrke til å dissosiere.

Overgrepene var ofte og heftige. De foregikk enten i kjelleren eller på mitt rom. De foregikk som oftest med begge av mine foreldre til stede. De hadde jo rett til det, som de sa, for dette var den eneste grunnen til at jeg ble født.

Elin har gjennom 20 år med behandling bearbeidet sin historie. Hun har skritt for skritt tatt for seg mange av overgrepene, snakket ut om dem, grått modige tårer, vært sint, kjent på smerte og gjennomgått overgrepene på nytt. I dag har historien blitt en styrke for henne. Hennes ønske nå er å fortelle sin historie til alle som jobber med barn. Fortelle viktigheten av det å bli tatt på alvor.

At man tør å se, bry seg og ikke minst, ta grep.