"Et liv. Hva er det verdt?"

Elin Bodin stiller viktige spørsmål i et gripende foredrag om sitt eget liv. Hennes sterke, levende historie om sin oppvekst både rører og provoserer. 

Daglig kommer det historier i nyhetene. Misbruk, incest, overgrep, omsorgssvikt. Likevel er det en hjelpesløshet i forhold til omfang, alvorlighetsgrad, og at vi ikke vet.

Elin stiller spørsmål om hva som skremmer oss ved temaene incest, overgrep og annen omsorgssvikt. Hennes fortelling setter fokus på tabubelagte temaer, for at alle i omsorgsyrker skal skjønne hvor viktige de er i arbeidet for å fremme en god barndom for alle barn.

Elin er tydelig på at vi ikke har lov til å ikke la oss berøre.